?leri Hipnoz Teknikleriyle Hipnoterapi

Deal of the Day

?leri Hipnoz Teknikleriyle Hipnoterapi

$17.95
Bu kitap hem hipnoza yeni ba?layanlar hem de ileri hipnoz teknikleriyle kendilerini geli?tirmek isteyen klinik uygulay?c?lar için yaz?lm??t?r.?imdiye kadar ö?rendiklerinizden daha fazlas?n? bu kitapta bulacaks?n?z. Sadece direkt telkin kal?plar?n?n dar çerçevesine mahkûm kalmadan özgürce kullanabilece?iniz ve birbirlerine eklemleyebilece?iniz teknikleri sizlerle payla?maya devam ediyoruz.Gördü?ünüz vakalar?n semptomatik tedavisinden dip temizli?ine kadar birçok alanda bu tekniklerden yararlanabilirsiniz.Hipnoza alabilir miyim diye korkmadan çekinmeden, rahatl?kla, huzurla ve güvenle terapilerinize hipnozu ekleyebiliyor olman?n avantajlar?n? yakalayacaks?n?z.Hipnozun sadece direkt telkinlerden ibaret olmad???n? ö?renece?iniz bu kitapla, dan??anlar?n?za daha fazla yard?mc? olacaks?n?z.
Book Title ?leri Hipnoz Teknikleriyle Hipnoterapi
Author Sinan Güzel-Haluk Alan
Publisher Psikoterapi Enstitüsü
SKU BSR-0225
ISBN 9786059137928
Bu kitap hem hipnoza yeni ba?layanlar hem de ileri hipnoz teknikleriyle kendilerini geli?tirmek isteyen klinik uygulay?c?lar için yaz?lm??t?r.?imdiye kadar ö?rendiklerinizden daha fazlas?n? bu kitapta bulacaks?n?z. Sadece direkt telkin kal?plar?n?n dar çerçevesine mahkûm kalmadan özgürce kullanabilece?iniz ve birbirlerine eklemleyebilece?iniz teknikleri sizlerle payla?maya devam ediyoruz.Gördü?ünüz vakalar?n semptomatik tedavisinden dip temizli?ine kadar birçok alanda bu tekniklerden yararlanabilirsiniz.Hipnoza alabilir miyim diye korkmadan çekinmeden, rahatl?kla, huzurla ve güvenle terapilerinize hipnozu ekleyebiliyor olman?n avantajlar?n? yakalayacaks?n?z.Hipnozun sadece direkt telkinlerden ibaret olmad???n? ö?renece?iniz bu kitapla, dan??anlar?n?za daha fazla yard?mc? olacaks?n?z.