Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İhtiyarlar Risalesi

$295 $395

İnsan, ruhlar âleminden, anne rahminden başlayan; çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, ölümden, kabirden, hasırden ve sırattan geçen uzun bir yolculuğa çıkmıştır. İhtiyarlık, bu yolculuğun önemli duraklarındandır. Bunun içindir ki, zâtin biri, “Gençliğim geri gelse, ihtiyarlığın başıma ne musibetler getirdiğini ona şikayet ederdim” diye ihtiyarlıktan dert yanmıştır. İşte bu kitap, şu anda insanın önündeki yolun bu en zor durağındaki insanları ve istikbalde bu durağa uğrayacağı endişesiyle kıvranan şimdinin “gençlerinin” yaralarına devalar sunuyor.

Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789759090944
Dimensions: 0