Ihtiyarlar Risalesi

Sahdamar

$ 3.95 
SKU: SAH-058
ISBN: 9789759090944
Bediuzzaman Said NURSÝ / Sahdamar Yayinlari

Share:

Risale-i Nur Kulliyati'ndan Evet ey benim gibi ihtiyarlýðýný hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler! Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyât var. Fakat gafletten ve kýsmen de ehl-i dalâletten gelen zulümat evhâmlarýyla bize firâklý ve karanlýklý görünen berzah memleketi, ahbaplarýn mecmaýdýr. Baþta þefîimiz olan Habibullah (aleyhissalâtü vesselâm) ile bütün dostlarýmýza kavuþmak âlemidir.

Our brands