Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İdeolocya Orgüsü

$1495 $1695

We have run out of stock for this item.


Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikayelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilatdan başka bir şey değil...

Güzelim Türkçenin katik tabiri ne kadar yerinde. Gerçek gıda nan-ı aziz dediğimiz ekmektedir ve gerisi, ona katılmaktan kınaye katıktan ibaret... İçinde yüzde elliden fazla (hidro-karbone) cevher bulunduran ekmek, pastaların üstündeki her türlü krema ve (fantezi) oyunlarına sırt çevirmiş, kuru ve yavan, fakat besleyici ve kurtarıcı fikre ne güzel remz!..

İşte, ezel kadar eski ve ebed kadar yeni, topyekün insanlık çapındaki davanın bu eserini tamamlarken, onu, gıdasını Büyük Doğu ekmeğine borçlu bildiğim Anadolu gençliğine ithaf ederim.Author: Necip Fazil Kisakurek
Publisher: Buyuk Dogu Yayinlari

ISBN 9789758180325
Dimensions: 0