Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İbadet, Aşk ve Hasret Diyarı Hicaz

$895

Hicaz, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi işlâm dünyasının en önemli iki manevî merkezini içine alan bir mukaddes bölge. Bu kutlu topraklar, her yıl Allah'ın rızasını kazanmak isteyen milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret edilir. Arzın dört bir yanından buraya akın eden milyonlarca mü'min, âdeta dünyada iken mahşerin provasını yaşar. Adım adım İki Cihan Efen-dışı'nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) izini arar; ibadet, aşk ve hasret akan bir kurnanın altına girmişçesine aşk ve vuslat şarabını yudumlamaya çalışır.
Elinizdeki bu eser, Haremeyn'e gerçekleştireceğiniz hac ve umre ziyaretlerinizde sizlere ufuk açmak, ibadet ve ziyaret mekânlarını daha yakından tanıtmak için hazırlandı. Hicaz'ın idarî, askerî, hukukî ve sosyal durumunu tahlil eden çalışma, Haremeyn'e misafir olma şerefine erenlerin hatıralarını canlandırıp, Kabe ve hicret yurduna olan özlemlerini artıracağı gibi, henüz gidememiş olanların da hasret ateşlerinin artmasına vesile olacaktır.Author: Murat Duman
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752782303
Dimensions: 0