Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam'ın Metafizik Boyutları

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Tasavvuf düşüncesinin modern zamanların en önemli yorumcularından olan Schuon, İslamın Metafizik Boyutları adlı eseri, İslam dininin hukuksal ve sosyal boyutundan ziyade, doğrudan insanı muhatap alan yönüne vurgu yapan ve dinin metafizik yönünü masaya yatırıp okuyucuyu bilgilendiren bir muhtevaya sahiptir. Eser uzun bir aradan sonra gözden geçirilmiş çevirisiyle okuyucuya ulaşıyor.

Author: Frithjof Schuon
Publisher: IZ YAYINCILIK

ISBN 975355138X
Dimensions: 0