Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslamın Kısa Tarihi

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


İslam Çalışmaları Uzmanı Annemarıe Schımmel, İslam’a Dair Bilgileri Derlediği Bu Kitabıyla, Geleneksel İslam Tarihi Görüşünü Yansıtır. İslamı, Teolojik Olarak Gelişimini Ve Geleneğin Tarih Boyunca Temel Takipçilerini Açık Ve Güvenilir Bir Şekilde Sunar.
İslamın Ortaya Çıkışından İtibaren Müslümanların Dünyasındaki Mevcut Değişim Sürecine Ve Son Gelişmelere Değinir Annemarıe Schımmel, İslamın Karmaşık Ve Çok Yönlü Tarihinin Özenli Bir İncelemesi Olan Bu Kitapta İslam Hakkında Müslüman Olmayan Toplumlarda Hüküm Süren Popüler Ve Hatalı Görüşlere De Açıklık Getirmektedir.
 
İçindekiler:
Batı Dünyası ve İslam
İslam Öncesi Arabistan
Muhammed
İslamın Yayılışı
Kuran ve Öğretisi
Hadisler, Yasalar
Din Bilimleri ve Felsefe
Şiilik ve Tarikat Sistemi Tasavvuf ve Tarikat Hakkında
Evliyaların Yüceltilmesi
İslam ve Yeni Gelişmeler

Author: Annemarie Schimmel
Publisher: Alfa Yayin

ISBN 9786050380200
Dimensions: 5x8 inches
Pages: : 166