Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslami Yenilenme: Makaleler 4

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Kur'an ne çarşafı, peçeyi ne de haremlik selamlık kurumunu savunur; aksine o, cinsel iffet üzerinde ısrar eder. Tarihsel olarak şu da açıtır ki, Peygamber döneminde çarşaf-peçe diye bir şey yoktu; ne de Müslüman toplumların daha sonraları geliştirdikleri şekliyle bir haremlik selamlık (segregation) vardı.

Author: Fazlur Rahman
Publisher: ANKARA OKULU YAYINLARI

ISBN 9789944162944
Dimensions: 0