İslam'da Metafizik Düşünce: Kindi ve Farabi

İslam'da Metafizik Düşünce: Kindi ve Farabi

Author: Omer Turker
$14.95 $12.95
İslam'da Metafizik Düşünce, İslam'da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindi ve Farabi'nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keşfinin izini sürmektedir. Her iki filozofun da ortak vasfı, İslam geleneğinin kadim dünyanın bilimsel aklıyla irtibatını tesis etmeleri ve kadim bilimsel akla, İslam'ın oluşturduğu medeni havzada ortaya çıkan yeni sorunlarla hayat vermeleridir. Kindi, Meşşai felsefeyi benimsemekle bir yandan Yunan felsefesinin bilgi ve yöntem bakımından duyarlılıklarıyla kelam geleneğinin tezlerini ele alma imkanı elde etmiş, diğer yandan da kelami tefekkürü, Yunan'daki hakim bilim ve düşünce geleneği olan Meşşailikle ilişkilendirme imkanı kazanmıştır. Farabi ise varlık ve birliğe ilişkin kısalığına rağmen şaşırtıcı şekilde kapsamlı ve derin olan eserlerinde İslam felsefesinin sonraki dönemlerinde tartışılan bahislerin temellerini ortaya koymuştur.
Title İslam'da Metafizik Düşünce: Kindi ve Farabi
Author Omer Turker
Publisher Klasik Yayinlari
SKU BSR-2591
ISBN 9789752484306
İslam'da Metafizik Düşünce, İslam'da metafizik geleneğinin iki kurucu düşünürü olan Kindi ve Farabi'nin metafizik öğretilerini incelemekte, İslam düşünce geleneğinde birlik ve varlık kavramlarının keşfinin izini sürmektedir. Her iki filozofun da ortak vasfı, İslam geleneğinin kadim dünyanın bilimsel aklıyla irtibatını tesis etmeleri ve kadim bilimsel akla, İslam'ın oluşturduğu medeni havzada ortaya çıkan yeni sorunlarla hayat vermeleridir. Kindi, Meşşai felsefeyi benimsemekle bir yandan Yunan felsefesinin bilgi ve yöntem bakımından duyarlılıklarıyla kelam geleneğinin tezlerini ele alma imkanı elde etmiş, diğer yandan da kelami tefekkürü, Yunan'daki hakim bilim ve düşünce geleneği olan Meşşailikle ilişkilendirme imkanı kazanmıştır. Farabi ise varlık ve birliğe ilişkin kısalığına rağmen şaşırtıcı şekilde kapsamlı ve derin olan eserlerinde İslam felsefesinin sonraki dönemlerinde tartışılan bahislerin temellerini ortaya koymuştur.

Deal of the Day