Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İmam Ali'den Hikmetli Sozler

$495 $695

İmam Ali; sadece savaş meydanlarının ve cenklerin kahramanı gibi anılmamalı ve algılanmamalıdır. Şah-ı Merdan İmam Ali aynı zamanda; İki Cihan Güneşi Muhammed Mustafa’nın, “ Ben ilmin şehriyim, Ali de ilmin kapısıdır” iltifatına mazhar olmuş, ilim ve edebiyatta da kutup ve zirve bir şahsiyettir.
O; ilim insanı, irfan insanı idi. Müspet ilimlerde uzmandı. Kur’an’da temas edilen semavat ve arzla alakalı konularda, ay, güneş, arz vb. hususlarda döneminin en büyük bilgini idi. O; Muhammed Mustafa’nın özel katibi, velilerin şahı, imamların başı idi.
Aynı zamanda Doktor ve Dede olan Ali Yücel’in derlediği “İmam Ali’den Hikmetli Sözler” adlı bu çalışmada; İmam Ali’nin çeşitli konulardaki hikmetli ve veciz sözleri konu konu derlenmiş, vasiyetleri ve öğütleri bir araya getirilmiştir. Özellikle Nehcü’l-Belağa (Eş-Şerif Er-Radi) ve Muallim Naci’nin “Emsal-i Ali” adlı eserleri temel kaynak alınmıştır.
İlim kahramanı ve söz sultanı İmam Ali’nin her yönü ile bilinmesi ve anlaşılması temennisi ile hazırlanan bu kaynak eseri istifadeye sunmaktan Şah-ı Merdan Yayınları olarak büyük mutluluk duymaktayız.


Author: Ali Yucel
Publisher: SAH-I MERDAN YAYINLARI

ISBN 9786058642744
Dimensions: 0