Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İlk ve Büyük Halife Hz. Ebubekir (r.a.)

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Efendimizin arkadaşları denilince ilk akla gelen Hz. Ebû Bekir'dir. O, Hatemu'l-Enbiya ve'l-Mürselin Efendimizin en yakın, en sevgili, en vefalı arkadaşıdır. Bu arkadaşlık Nubuvvet görevinin verilmesinden yıllarca evvel, en samimi ölçüler içinde başlamış, vefanın ve sevginin en güzel örnekleriyle devam etmiştir. Bu iki arkadaştan birinin en belirgin lakabı "el-Emîn" (güvenilir insan) dır, diğerinin ki ise "eş-Sıddîk" tır yani pek doğru insan...

Author: Ahmet Lutfi Kazanci
Publisher: Ensar Nesriyat

ISBN 9786055623623
Dimensions: 0