Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İlk İmparator Fatih Sultan Mehmed

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Osmanlı padişahları içerisinde hakkında en fazla araştırma yapılanlardan biri olan Fatih Sultan Mehmed, devri, fetihleri ve sıra dışı kişiliği ile yerli ve yabancı araştırmacıları cezp etmiştir. Bununla birlikte yapılan araştırmaların ve hakkında yazılanların onu ve devrini anlatmak için yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Böyle müstesna bir şahsiyetin hayatının onun ufkuyla birlikte araştırılması ve yazılması ise bir gerekliliktir.
Bu çalışma da Fatih Sultan Mehmed’i farklı yönleriyle ele almak için yapılmıştır. Onunla ilgili yazılanların genellikle İstanbul’un fethi ve savaşlar ekseninde ele alındığı görülmektedir. Farklı yönlerini gözler önüne sermeye çabalayan çalışmalar ise azdır.
Osmanlı Beyliğini bir imparatorluk haline getiren ve altı asır yaşaması için gerekli alt yapıyı hazırlayan odur. Hayatı boyunca elde ettiği zaferler, yaşadığı hüsranlar günümüz insanına da yeni ufuklar kazandıracak niteliktedir. Fatih Sultan Mehmed, asirlar sonra bile genç nesillere, ideallerine ulaşma, onları gerçekleştirme azmi kazandırmaktadır. Bu çerçevede  bu çalışma güvenilir kaynaklara bağlı kalarak farklı bir Fatih portresi ortaya koyma iddiasındadır.

Author: Abdullah Demir
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786059927734
Dimensions: 0