İlim Semasında Bir Yıldız Mustafa Asım Koksal Büyüyen Ay Yayınları

İlim Semasında Bir Yıldız Mustafa Asım Koksal Büyüyen Ay Yayınları

$15.95 $13.95

Mustafa Asım Köksal, Osmanlı’dan günümüze miras kalan İslami ilim geleneğinin son temsilcilerindendir. Her türlü imkânsizlıklar içerisinde, yüksek seviyede medrese ve mektep tahsili görme imkâni bulamadan, büyük ölçüde kendi kendini yetiştirerek ortaya dünya çapında itibar gören eserler koyabilmiştir. Özellikle Resulullah’ın (s.a.v.) hayatı ve siretine odaklanan ve İşlâm tarihi sahası özelinde diğer İşlâmî ilimleri de kuşatan bu ilmî çaba haricinde, 31 sene süren Diyanet İşleri’ndeki memuriyeti sırasında, ilk Diyanet İşleri reisinden itibaren birçok önemli şahsiyeti tanımış, yakın tarihimizin çeşitli hadiselerine şahit olmuştur. Bilhassa ikinci Diyanet reisi Şerefeddin Yaltkaya’yı çok yakından tanımak fırsatı bulmuş, kendisi hakkında birinci elden önemli bilgiler edinmiştir. Ayrıca son devrin -günümüzde kendisi hakkında hemen hiçbir şey bilinmeyen- mutasavvıflarından  İskilipli İbrahim Edhem Efendi’nin müridi ve halifesi olması sayesinde, ilim yoluyla tasavvufî hayatı şahsiyetinde birleştirmiş ve böylece bir Osmanlı âlimi olmanın gereğini yerine getirmiştir. 

Title İlim Semasında Bir Yıldız Mustafa Asım Koksal Büyüyen Ay Yayınları
Author Asim Cuneyd Koksal
Publisher Buyuyenay Yayinlari
SKU BSR-1752
ISBN 9786052071182

Mustafa Asım Köksal, Osmanlı’dan günümüze miras kalan İslami ilim geleneğinin son temsilcilerindendir. Her türlü imkânsizlıklar içerisinde, yüksek seviyede medrese ve mektep tahsili görme imkâni bulamadan, büyük ölçüde kendi kendini yetiştirerek ortaya dünya çapında itibar gören eserler koyabilmiştir. Özellikle Resulullah’ın (s.a.v.) hayatı ve siretine odaklanan ve İşlâm tarihi sahası özelinde diğer İşlâmî ilimleri de kuşatan bu ilmî çaba haricinde, 31 sene süren Diyanet İşleri’ndeki memuriyeti sırasında, ilk Diyanet İşleri reisinden itibaren birçok önemli şahsiyeti tanımış, yakın tarihimizin çeşitli hadiselerine şahit olmuştur. Bilhassa ikinci Diyanet reisi Şerefeddin Yaltkaya’yı çok yakından tanımak fırsatı bulmuş, kendisi hakkında birinci elden önemli bilgiler edinmiştir. Ayrıca son devrin -günümüzde kendisi hakkında hemen hiçbir şey bilinmeyen- mutasavvıflarından  İskilipli İbrahim Edhem Efendi’nin müridi ve halifesi olması sayesinde, ilim yoluyla tasavvufî hayatı şahsiyetinde birleştirmiş ve böylece bir Osmanlı âlimi olmanın gereğini yerine getirmiştir. 

Bu kitap Mustafa Asım Köksal'ın hayatını, kendi notlarına ve sıfâhî anlatımlarına dayalı hâtiralarını, İşlâm Tarihi başta olmak üzere eserlerinin yazım safahatını, kendisi hakkında yazılanları içermekte, 20. yüzyılda yaşamış bir İşlâm âliminin penceresinden ülkemizin din-devlet ilişkileri tarihine de ışık tutmaktadır.

Deal of the Day