Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İbnu'l Arabi Metafiziği

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Ekrem Demirli, başta Fusûşu'l-Hikem ve Futûhât-i Mekkiyye olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme eden ve bu sebeple Türkiye'de İbnu'l- Arabî dendiğinde akla gelen ilk isimlerdendir. İbnu'l- Arabî Metafiziği'nde, Ekrem Demirli'nin Şeyhu'l-Ekber'in nazariyesinin temel unsurlarını teşkil eden varlık, bilgi ve insan görüşleri hakkında kaleme aldığı makaleleri okuyacaksınız.

Author: Ekrem Demirli
Publisher: Sufi Kitap Yayinlari

ISBN 9786055215255
Dimensions: 0