İbnu'l Arabi Metafiziği

İbnu'l Arabi Metafiziği

Author: Ekrem Demirli
$12.95 $10.95
Ekrem Demirli, başta Fusûşu'l-Hikem ve Futûhât-i Mekkiyye olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme eden ve bu sebeple Türkiye'de İbnu'l- Arabî dendiğinde akla gelen ilk isimlerdendir. İbnu'l- Arabî Metafiziği'nde, Ekrem Demirli'nin Şeyhu'l-Ekber'in nazariyesinin temel unsurlarını teşkil eden varlık, bilgi ve insan görüşleri hakkında kaleme aldığı makaleleri okuyacaksınız.
Title İbnu'l Arabi Metafiziği
Author Ekrem Demirli
Publisher Sufi Kitap Yayinlari
SKU BSR-1867
ISBN 9786055215255
Ekrem Demirli, başta Fusûşu'l-Hikem ve Futûhât-i Mekkiyye olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme eden ve bu sebeple Türkiye'de İbnu'l- Arabî dendiğinde akla gelen ilk isimlerdendir. İbnu'l- Arabî Metafiziği'nde, Ekrem Demirli'nin Şeyhu'l-Ekber'in nazariyesinin temel unsurlarını teşkil eden varlık, bilgi ve insan görüşleri hakkında kaleme aldığı makaleleri okuyacaksınız.

Deal of the Day