Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hz.Peygamber'in Sünnetinde Terbiye

$1495 $2195

We have run out of stock for this item.


Günümüz batı dünyası, terbiye sahasındaki çalışmalara en az bir asırdan beri ağırlık vererek çocuk fıtratı, ahlak, temel eğitim ve müfredatı gibi ana meselelerde yeni görüşler geliştirmiştir.

Bir taraftan batı ile münasebetlerimiz, diğer yandan iletişim vasıtalarının günümüzde ulaştığı seviye, batı kültürü patentli bu görüşlerin kısa sürede bize intikal ederek, tesir, münakaşa ve tatbik imkanı
bulmaktadır.

Elinizdeki eserde, bu mülahazalardan hareketle, günümüzün en önemli meselesi olan terbiye mevzuunda kısmen mukayeseli bir çalışma ile Peygamber Efendimiz’in sünnetinin nazara verilmesi düşünüldü.Author: Ibrahim Canan
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789752788114
Dimensions: 0