Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hz. Muhammed'in Yolunda

$1295 $1495

Avrupa ve Amerika'nın büyük bölümünde, yakın geçmişin hatırı sayılır trajedisi sebebiyle İslamiyet hakkında artan cehalet ve şüphe vardır. Öte yanda, Müslüman ülkelerde, İslamın lisanını kendi korkunç kitle şiddet hareketlerini haklı göstermek için kullanan aşırı uçlar mevcuttur. Bugün dünyamızda, karşılaştığı bu durumdan şaşkına dönmüş, Batı
medeniyetinin dışında olarak sınıflandırılan, fakat Usame bin Laden'in fanatik ve iddia ettiği veçhile vahye ait vizyonunu paylaşmayan yüz milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Terörist faaliyetlerden nefret eden, aynı zamanda da ülkeleri üzerinde yürütülmekte olan yeni sömürgeleştirme etkinliklerine karşı koyan büyük Müslüman çoğunluğu tarafından daha ne kadar acı ve ıstırap çekilecektir? Bu kitap, İslamiyet hakkında halen mevcut kitaplara bir alternatif sağlamak için yazıldı. Burada, Müslümanların bugün karşılaştıkları meseleler ve İslam dini, sempatiyle fakat akla dayanan ve analitik bir görüş açısıyla sunulmaktadır. Bu kitap İslamiyet hakkındaki eleştirilere karşı özür dileyen bir savunma olmak amacıyla yazılmadı. Bu kitap, Müslümanların insan oldukları tezini ileri sürmektedir. Temel mesele, Müslümanların, Müslüman olmayanlar gözünde insanlaştırılmasıdır... Bir diğer gerçek ise, Müslümanların hem atalarının ve hem de modern dünyanın tarihi ile uzlaşmaları gerektiğidir. Bu kitap, öncelikle İslamiyetin "insan" yüzünü ortaya çıkarmayı hedeflerken, bunu ancak, yüzyıllardır Avrupalı ve Amerikalıların zihinlerini örten cehalet peçesini kaldırmak suretiyle yapabilir. Kısaca, bu kitap atalarından birlikte miras olarak aldıkları dünyamızda Müslümanlarla gayrimüslimler arasında iletişimi teşvik için yazılmıştır.

"Günümüz dünyasındaki İslam üzerine saygılı ve nihayet
dengeli bir kitap."
New York Review of Books

"Tam zamanında basılmış olan bu kitap, modern dünyadaki İslami çatışma durumunun ayrıntılı ve dengeli bir yorumunu okumak isteyen herkese ısrarla tavsiye edilmeli. İslam hakkındaki bütün polemikleri ele alan bu nadir çalışma, sadece bir bilginin kendi alanının zirvesindeyken yazabileceği kadar başarılı bir yapıt. Bir başyapıt! Çağdaş İslam hakkında gelişmiş bir tartışmayı daha etkileyici bir noktadan başlatan ve öyle bir noktada bitiren daha iyi bir kitap yok."
Middle East Journal

Author: Carl W. Ernst
Publisher: OKUYAN US YAYIN-KAMPANYA

ISBN 9789756287323
Dimensions: 0