Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hz. İsa Hayatı ve Mesajı

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Değerli Okuyucu!
Elinize aldığınız kitap Hz. İsa’yı temel kaynaklar olan tüm İncillere  dayanarak açıklamaya çalışmaktadır. Hz. İsa sonrası kiliselerde ortaya çıkan dogmatik tartışmalardan uzak durmaktadır.
Konuyla ilgili Kur’an görüşleri dip notlarda verilmektedir.
Çalışma hem Hıristiyan inananlara, hem de Müslüman meraklılara ışık tutmaktadır.
Kaynaklardan verilen rivayetler teolojik değerlendirmelere  tâbi tutulmadan aynen nakledilmektedir. Değerlendirmeler okuyucunun ilim ve anlayışına bırakılmaktadır.

Author: Ekrem Sarikcioglu
Publisher: Ankara Okulu Yayinlari

ISBN 9786059281461
Dimensions: 0