Hazreti Halid Bin Velid

Hazreti Halid Bin Velid

Author: Omer Yilmaz
$4.95 $3.95

Gül Devri Serisi’nin son kitab?. Sade ve anla??l?r bir dille yaz?lm??. S?k?c? olmayan, net ve do?ru bilgiler kitab? okunur k?l?yor. K?saca, hem muhteva yönüyle hem de görselli?iyle göz dolduran bu eseri çocuklar?m?z ellerinden b?rakamayacak.

Title Hazreti Halid Bin Velid
Author Omer Yilmaz
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-569
ISBN 9786051630243

Gül Devri Serisi’nin son kitab?. Sade ve anla??l?r bir dille yaz?lm??. S?k?c? olmayan, net ve do?ru bilgiler kitab? okunur k?l?yor. K?saca, hem muhteva yönüyle hem de görselli?iyle göz dolduran bu eseri çocuklar?m?z ellerinden b?rakamayacak.

Deal of the Day