Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Fütüvvet Ruhunun Aşkın Kahramanı Hazreti Ali

$795 $895

Efendiler Efendisi’nin dizinin dibinde yetismis bu yüce insan, secaat ve kahramanlıgı kadar aynı zamanda gönül dünyası ve mana âlemindeki derinligiyle de ‘önder ve örnek’ bir insandır. Bugün bile, imtihanların en çetinine maruz kalan ve musibetlerin saganak olup üzerine yagdıgı insanlar dahi, onun maruz kaldıgı hususları gördüklerinde, teselli adına baska bir arayısa ihtiyaç hissetmeyecek ve baslarına gelenleri unutup gideceklerdir. Iste, hepimize örnek olacak bir kahramanın, dillere destan hayatı...

 Author: Reşit Haylamaz
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368749
Dimensions: 0