Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Huzur Defteri - 2

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Cenâb-i Hakk cennetteki nimetleri tavsif ederken mu’minlerin birbirleriyle konuşmalarını, sohbet etmelerini de nazarlarımıza vermiştir. Efendimiz’in(şaş) sohbetine dâhil olanlara “ashâb” denilmiştir. Sohbet etmek; kolay bir amel değildir çünkü sohbet ilâhî irşâdin üslubu ve sünnet-i seniyyenin bizlere ıntıkal eden en önemli unsurudur.
Dînimizin ve dînimizin esas kaynaklarından beslenerek kurulmuş güzide medeniyetimizin anlatılması, anlaşılması ve nesilden nesile aktarılmasında sohbet kültürü çok önemli rol oynamıştır. Huzur Defteri II mürşid huzurundan ve sohbetinden günümüze kadar gelen sözlü mirası siz kıymetli okurlarımıza aktarmaktadır.
Kitabı okurken tarihe mâl olmuş pek çok önemli hâdışeye sâhitlik edecek, bunun yanı sıra Hazret-i Pîr Sunbul Sinan Âsitânesi, Hazret-i Pîr Muhammed Nûreddin Cerrâhî Âsitânesi ve sâir dergâhlarda yaşananlara tanık olacaksınız. Fevkalâde ve fevkalbeser bazı hâlleri okurken, menkıbe ve kıssaların hikmet boyutunu satır aralarında bulacaksınız.
Anlatılanlara inanıp inanmamak sizin bileceğiniz iş. Ama bu anlatılanların mânâsini anlamamak hatta daha da ileriye gidip inkâra yeltenmek sizinle bizimle olmayacak bir iş. iyi düşünüp iyi kararlar verelim, kendi medeniyetimizin zenginliğini geliniz bir de bu Huzur Defteri’nde beraberce keşfedelim.

Author: M. Fatih Citlak
Publisher: Sufi Kitap

ISBN 9786059778374
Dimensions: 0