Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hüzünlü Bir Ponçik

$795 $995

Sen a??k bir kad?nd?n. A?ka a??k, a?ktan vazgeçmeyen bir kad?n. Çok geç oldu bunu fark edi?im. Bir seçenek olmak, a??k olunan de?il, sadece o hissin denek olarak kullan?ld??? bir yürek olmak ac?t?yor içimi.
Bundand?r belki de benim sana deli gibi tutulu?um.
Ve bundand?r senin bana hiç tutunmay???n, ard?nda k?r?k dallar b?rak?p yok olu?un.
Özgür kanatlar?n, naif ruhun, buram buram a?k kokan tenin.
Hepsi birer suçlu ?imdi içimde. Tutuklanmas? gereken, müebbetlik birer suçlu.
Sana varamam??, senin olamam?? olman?n ac?s? birikmi? tamamen içimde.
Ço?alm??, kanam??, kanatm??…
Ah! Kad?n?m…
Ben, özledim bizi…

Author: Cagri Taner
Publisher: Hayy Kitap

ISBN 9789752477599
Dimensions: 0