Hüzünlü Bir Ponçik

Save

Kitap Yurdu

$ 13.95 
SKU: ANTS-GKK-580
ISBN: 9789752477599
Cagri Taner / Hayy Kitap

Share:

Sen a??k bir kad?nd?n. A?ka a??k, a?ktan vazgeçmeyen bir kad?n. Çok geç oldu bunu fark edi?im. Bir seçenek olmak, a??k olunan de?il, sadece o hissin denek olarak kullan?ld??? bir yürek olmak ac?t?yor içimi.
Bundand?r belki de benim sana deli gibi tutulu?um.
Ve bundand?r senin bana hiç tutunmay???n, ard?nda k?r?k dallar b?rak?p yok olu?un.
Özgür kanatlar?n, naif ruhun, buram buram a?k kokan tenin.
Hepsi birer suçlu ?imdi içimde. Tutuklanmas? gereken, müebbetlik birer suçlu.
Sana varamam??, senin olamam?? olman?n ac?s? birikmi? tamamen içimde.
Ço?alm??, kanam??, kanatm??...
Ah! Kad?n?m...
Ben, özledim bizi...

Our brands