Hüzünlü Bir Ponçik

Hüzünlü Bir Ponçik

Author: Cagri Taner
$13.95
Sen a??k bir kad?nd?n. A?ka a??k, a?ktan vazgeçmeyen bir kad?n. Çok geç oldu bunu fark edi?im. Bir seçenek olmak, a??k olunan de?il, sadece o hissin denek olarak kullan?ld??? bir yürek olmak ac?t?yor içimi.
Bundand?r belki de benim sana deli gibi tutulu?um.
Ve bundand?r senin bana hiç tutunmay???n, ard?nda k?r?k dallar b?rak?p yok olu?un.
Özgür kanatlar?n, naif ruhun, buram buram a?k kokan tenin.
Hepsi birer suçlu ?imdi içimde. Tutuklanmas? gereken, müebbetlik birer suçlu.
Sana varamam??, senin olamam?? olman?n ac?s? birikmi? tamamen içimde.
Ço?alm??, kanam??, kanatm??…
Ah! Kad?n?m…
Ben, özledim bizi…
Book Title Hüzünlü Bir Ponçik
Author Cagri Taner
Publisher Hayy Kitap
SKU BSR-0677
ISBN 9789752477599
Sen a??k bir kad?nd?n. A?ka a??k, a?ktan vazgeçmeyen bir kad?n. Çok geç oldu bunu fark edi?im. Bir seçenek olmak, a??k olunan de?il, sadece o hissin denek olarak kullan?ld??? bir yürek olmak ac?t?yor içimi.
Bundand?r belki de benim sana deli gibi tutulu?um.
Ve bundand?r senin bana hiç tutunmay???n, ard?nda k?r?k dallar b?rak?p yok olu?un.
Özgür kanatlar?n, naif ruhun, buram buram a?k kokan tenin.
Hepsi birer suçlu ?imdi içimde. Tutuklanmas? gereken, müebbetlik birer suçlu.
Sana varamam??, senin olamam?? olman?n ac?s? birikmi? tamamen içimde.
Ço?alm??, kanam??, kanatm??…
Ah! Kad?n?m…
Ben, özledim bizi…

Deal of the Day