Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hutuvât-i Sitte Risalesi

$395

Hutuvât-i Sitte, Üstad Bediüzzaman Said Nursi tarafindan isgalcilere karsi yazilmis ve gizlice nesredilerek dagitilmis çok önemli bir eserdir.
ingiliz Anglikan Kilisesi'nin sordugu alti suale, alti tokat hükmünde verdigi makul ve sert yanitlari ile Islam'in izzet ve serefini haykiran Bediüzzaman, Anadolu’nun dört bir yaninin düsman kuvvetlerle sarildigi o dehsetli günlerde basta ingiliz istilacilannin,Alem-i Islam ve Türkler aleyhindeki sömürgecilik siyasetini, entrikalarini ve tarihi düsmanligini etrafa nesrederek, Anadolu'daki Milli Kurtulus Hareketi'ni desteklemis ve bu husustaki en büyük etkenlerden biri olmustu.
Muhtevasi küçük, fakat zaman ve zemindeki nesri ve zuhuru itibariyle gayet ehemmiyetli ve Said-i Nursi'nin bu millet ve memleket-i Islâmiyenin müdafaa, muhafaza, istiklâl ve istikbâli için feveran eden yüksek gayretini göstermesi noktasindan büyük ehemmiyet tasiyan "Hutuvat-i Sitte"Bediüzzaman’in iman kaynakli cesaretinin, vatan ve millet askinin tarihi bir belgesidir.Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9786054038060
Dimensions: 0