Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hutbe-i Şamiye Uzerine

$1195 $1295

We have run out of stock for this item.


Abdullah Aymaz'dan Sadeleştirme ve Açıklama

Hutbe-i samiye, üstad'ın ülkemizin -ve bilhassa Güneydoğu bölgesinin - problemlerine çözüm getirmek için İstanbul’a gidip uzun mücadeleler vermesi, Osmanlı'nın en üst makamlarına projelerini anlatmaya çalışması, 31 Mart bahanesiyle idamla yargılanması ve neticede beraat etmesinden sonra tekrar Güneydoğu'ya dönüp halkın içinde onların problem ve dertlerini dinleyerek reçeteler yazması gibi büyük tecrübeler ve birikimler yaşadıktan sonra islam dünyasına sunmuş olduğu önemli bir mesajdır. Bu mesajında ittihad-ı islam anlayışı ile alem-i islam'ın derin yaralarını ve dertlerinin tedavi çarelerini, teşvik edici ve ümit verici duygularla beraber izah etmeye çalışmıştır. Engin ilim ve birikimiyle, gerçek hayatı, insan fıtratını, psikoloji ve sosyolojinin verileriyle konuşturup, insanlık için doğru hedefler belirlemiştir.Author: Abdullah Aymaz
Publisher: Sahdamar

ISBN 9786050073010
Dimensions: 0