Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hüsrev Altınbaşak (Nur'un Nesrinde Altın Bir Kalem)

$1195 $1695

We have run out of stock for this item.


Hüsrev Altınbaşak, bir gece baskını gibi yapılan Harf Devrimiyle, Kurani yazıp okumanın yasaklanıp ağır cezalara çarptırıldığı günlerde, altın kalemiyle meydana atılıp Kuran nurlarını yazıp yaymaktan çekinmemiş ve hayatını bu uğurda vakfetmiş bir fedakârdir. Mütevazı evinin köşesini adeta siper yapıp kalemini de bir kılıç gibi kullanarak Kurana gelen taarruzlara cesaret ve metanetle karşı koymuştur. Üstad henüz hayattayken, yazdığı risalelerin adedi altı bin nüşhaya ulaşmışken, bu sayı Üstaddan sonra on üç bin beş yüz nüşhayı bulmuştur. Buna bir de yazdığı dokuz adet Kuran ilave edilince kalemle hizmette Risale-i Nur tarihinde erişilmez bir rekorun sahibi olmuştur. Üstadın ifadesiyle, Hüsrevin kalemi, Kuran-ı Mucizul-Beyanın ve Risale-i Nurun mucizevarı kerametleri ve harikaları haline gelmiştir. Bütün bu yoğun gayret ve himmetleri sayesindedir ki, risalelerin iki yüz on dört yerinde ismi en çok zikredilen Nur talebesi unvanını kazanmıştır.Bu kitap, onun az bilinen destansı hayatından heyecan ve ibret dolu kesitler sunmaktadır.Author: Ihsan ATASOY
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051315409
Dimensions: 0