Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hünkar Yolu

$099 $1095

We have run out of stock for this item.


Tarihin gördüğü en büyük yürüyüşten biriydi onlarınki. Orta Asya’dan başladı, Anadolu içlerine, hatta Ege kıyılarına kadar varıp dayandı.

Bu yolculuk, ülkeler, beldeler arasında bir yürüyüş değildi yalnızca. Bilakis, hem sosyolojik, hem manevî düzlemde bir büyük dönüşümün ifadesiydi.

Selçuklular, asırlar süren bu büyük yürüyüşleri esnasında, ?slâm’in diriltici nefesiyle bir ‘aşiret’ten ‘devlet’ ve ‘devlet’ten de ‘medeniyet’ çıkardılar. Onların Maveraunnehr’den Anadolu’ya uzanan yolculuğu, bu açıdan eserleri ve hatırası bugün bile taptaze duran ?slâmî bir ‘medeniyet’e yolculuk niteliğindeydi aynı zamanda…

Hünkâr Yolu, insanlık tarihinin en çarpıcı ‘yolculuk’larından birini, Selçukluların büyük yürüyüşünü anlatan, sürükleyici bir roman. Tarihî gerçeklere dayalı kurgusuyla da, ‘aşiret’ten ‘medeniyet’e bu büyük yürüyüşün dinamiklerini başarıyla ortaya koyuyor…Author: Mikail Colak
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051311081
Dimensions: 0