Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hulusi Yahyagil -Nurların Birinci Talebesi

$795

We have run out of stock for this item.


Hulûsi Bey denince, "Risale-i Nur’un birinci talebesi", "Hulûsi daima birinciliği muhafaza ediyor", "Birinci muhatab Hulûsi’dir" beyanları hatıra gelir. Hazret-i Üstad’ın mektuplarında ve Keramet- i Gavsiye risalesinde pek çok defa ismi tekrar edilir. Üstadımız Barla’da ilk ziyaretinde ona, “Kardeşim; ben şeyh değilim. Ben imamım.” demiş ve “Seninle günde iki defa beraber olacağım. Birincisi: Sabahleyin dua vakti seni yanımda hazır edeceğim. ikincisi: Akşam vaktinde senin dersinde, seninle beraber olacağım.” buyurmuştur. Hulûsi Ağabey, Üstad Eskişehir’de bir otelde kaldığı sırada, onu ziyarete gitmişti. Ne var ki Üstad’la görüşme imkâni bulamamıştı. Bu sırada Üstadımız “Hulûsi’nin kokusunu alıyorum. Bu yerlerde bir yerde olmalı, arayın, bulun.” demişti. Bu emir üzerine Hulûsi Bey heyecanla aranmış; bulunmuş ve görüştürülmüştü. Bu eser, Üstadın “birinci talebem” diye sena ettiği, adanmış ve müstesna bir şahsiyetin hizmetle örülmüş hayatı örnek ve ibret alınsın diye yazıldı.Author: Ahmed Ozer
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752782433
Dimensions: 0