Hulefa-yı Raşidin Devri Dort Halife Donemi

Hulefa-yı Raşidin Devri Dort Halife Donemi

Author: Mustafa Fayda
$14.95
"…Râsid Halîfeler dönemi, müslümanların dünya târıhı karşısındaki medenî ve içtimâî değerlerinin dünyâya açılmasını sağlayan bir iktidar devri olmuştur. Aşk ile îman, insaf ile adâlet ve akıl ile mantığın karışımı hâlinde târıh sahnesine çıkmış olan bu yapıcı ve hamleci iktidar döneminde, İşlâm Dîni, bu dînin Peygamber'inden başlayarak onun bağlıları olan arkadaşlarının gayretleri ve örnek hayatları sâyeşinde cihanşümul bir din hâline gelmiştir. Onlar, bütün beşeriyeti tevhid inancına dâvet ederken, ellerinde, akıllarında ve gönüllerinde yer etmiş bulunan Kur'ân-i Kerîm'den ve Resûlullah'ın sünnetinden feyz alarak yaşadıkları hayatlarıyla bu dînin yayılmasına öncülük etmişlerdir. İşlâm îmâni ve bu îmânin telkin ettiği yüce değerlerle dünyâda bir "İşlâm Sulhu" bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu "sulh", dayatmacı, baskıcı ve insanları zorla dönüştürücü bir sulh olmamıştır…"

Yıllardır ilk dönem İslam Tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Fayda bu kitabında, dört halife döneminin siyasi, sosyal hadiselerini, fetihleri, iç karışıklıkları, ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. "Hûlefâ-yi Râsidîn" İslam'ın yayılış tarihini merak edenler ve araştırmacılar için bir başvuru kaynağı. 
Title Hulefa-yı Raşidin Devri Dort Halife Donemi
Author Mustafa Fayda
Publisher Kubbealti Nesriyat
SKU BSR-1551
ISBN 9786054750115
"…Râsid Halîfeler dönemi, müslümanların dünya târıhı karşısındaki medenî ve içtimâî değerlerinin dünyâya açılmasını sağlayan bir iktidar devri olmuştur. Aşk ile îman, insaf ile adâlet ve akıl ile mantığın karışımı hâlinde târıh sahnesine çıkmış olan bu yapıcı ve hamleci iktidar döneminde, İşlâm Dîni, bu dînin Peygamber'inden başlayarak onun bağlıları olan arkadaşlarının gayretleri ve örnek hayatları sâyeşinde cihanşümul bir din hâline gelmiştir. Onlar, bütün beşeriyeti tevhid inancına dâvet ederken, ellerinde, akıllarında ve gönüllerinde yer etmiş bulunan Kur'ân-i Kerîm'den ve Resûlullah'ın sünnetinden feyz alarak yaşadıkları hayatlarıyla bu dînin yayılmasına öncülük etmişlerdir. İşlâm îmâni ve bu îmânin telkin ettiği yüce değerlerle dünyâda bir "İşlâm Sulhu" bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu "sulh", dayatmacı, baskıcı ve insanları zorla dönüştürücü bir sulh olmamıştır…"

Yıllardır ilk dönem İslam Tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Fayda bu kitabında, dört halife döneminin siyasi, sosyal hadiselerini, fetihleri, iç karışıklıkları, ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. "Hûlefâ-yi Râsidîn" İslam'ın yayılış tarihini merak edenler ve araştırmacılar için bir başvuru kaynağı. 

Deal of the Day