Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hukuk Devlete Sızabilir Mi

$1295 $1495

12 Eylül döneminde Diyarbakır sıkıyönetim Askeri savcılığı görevinde bulunan ümit Kardaş, Türkiye ve dünya ölçeğinde “hukuk devleti” olma, “devletin hukukla sınırlanması” sorununu tartışıyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin hukuk karşısındaki durumunu ele almaksa; hukuk ve ahlak, insan temelli bir küreselleşme, ulus-devletin ulus üstü ve ulus altı değişimler karşısındaki gidişatı, küresel organizasyonlar, uluslararası sistemin adalet ve insanlık değerlerini gözetir biçimde yeniden tasarlanması, mafya ve organize suçluluk, osmanlı’dan bugüne miras kalan Kürt sorunu ve hukuk devletini gerçekleştirme yolları gibi konu başlıkları üzerine düşünmeyi gerektiriyor.

“HUKUK DEVLETE SIZABiLiR Mi?”nin yaptığı tam da bu. Askeri, adlı ve idari kurumların doğasına nüfuz etmiş bir hukuk adamı, bu önemli temalar üzerine kapsamlı bir bakış sunuyor ve hepimizi yeniden düşünmeye davet ediyor.Author: Umit Kardas
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9789752634954
Dimensions: 0