Hippi - Mavi Kapak

Hippi - Mavi Kapak

Author: Paulo Coelho
$14.95

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda, dünyan?n merkezi olma ?erefi için yar??an iki mekân vard?: Londra’daki Piccadilly Circus ve Amsterdam’daki Dam Meydan?... 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda uçak biletleri ate? pahas? oldu?undan uçakla seyahat ancak elit kesim için mümkündü. Gençlerden olu?an muazzam bir kitle içinse durum farkl?yd?. 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda dünyaya kad?nlar hükmediyordu… Genç hippi kad?nlar demek belki daha do?ru olur...

Book Title Hippi - Mavi Kapak
Author Paulo Coelho
Publisher Can Yay?nlar?
SKU BSR-0145
ISBN 9789750737954

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda, dünyan?n merkezi olma ?erefi için yar??an iki mekân vard?: Londra’daki Piccadilly Circus ve Amsterdam’daki Dam Meydan?... 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda uçak biletleri ate? pahas? oldu?undan uçakla seyahat ancak elit kesim için mümkündü. Gençlerden olu?an muazzam bir kitle içinse durum farkl?yd?. 1970 y?l?n?n Eylül ay?nda dünyaya kad?nlar hükmediyordu… Genç hippi kad?nlar demek belki daha do?ru olur...

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda herkesin paranormal güçleri vard?, olmayanlar da sahip olma yolundayd?…

1970 y?l?n?n Eylül ay?nda, yazarl?k hayalleri kuran Paulo, özgürlük pe?inde dünyay? dola??rken Karla’yla kar??la??nca ikisinin de ya?am? kökten de?i?ecekti; Peru’nun kay?p ?ehirleri, Brezilya’n?n zindanlar?, Amsterdam’?n arka sokaklar?, ?stanbul’un çar??lar? bir bütünün parçalar? haline gelecekti…

Paulo Coelho’nun kendi ya?amöyküsüne belki de en yak?n eseri Hippi, ba?ka bir dünyan?n mümkün oldu?una inanan bar??ç?l bir neslin aray?? ve dönü?üm öyküsü.

Deal of the Day