Hikayelerim

Hikayelerim

$11.95

Necip Faz?l K?sakürek’in 1925 y?l?ndan ba?layarak çe?itli gazete ve dergilerde yay?nlanm?? ve bir bölümü 1933’de "Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil", bir k?sm? da 1965’de "Ruh Burkuntular?ndan Hikâyeler" ismi alt?nda kitapla?m??, bütün hikâyeleri…

Book Title Hikayelerim
Author Necip Fazıl Kısakürek
Publisher Büyükdoğu
SKU BSR-0068
ISBN 9789758180233

Necip Faz?l K?sakürek’in 1925 y?l?ndan ba?layarak çe?itli gazete ve dergilerde yay?nlanm?? ve bir bölümü 1933’de "Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil", bir k?sm? da 1965’de "Ruh Burkuntular?ndan Hikâyeler" ismi alt?nda kitapla?m??, bütün hikâyeleri…

1983'de "Büyük Do?u Yay?nlar?" taraf?ndan eksiksiz olarak bütünle?tirilmi? ve son ?eklini alm??t?r.

Deal of the Day