Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hidayet Yıldızları

$595

We have run out of stock for this item.


Azizim! şu dünyaya, şimdiye kadar sayısız insanlar ve cemaatler gelip geçmiş ve bundan sonra da daha niceleri gelip geçecektir. Peygamberler (aleyhimusselam) hâriç o toplulukların hiçbiri Riçâlullah olan şahâbîler gibi değildir. Eğer sen gerçek hidâyete ermek ve tam istikâmeti bulmak istiyorsan, Allah’a giden yolda işte bu hidâyet ve istikâmet yıldızlarını tâkib et ve selâmet yolunda onların arkasından git. unku onlardan geri kalmak, yolda kalmak demektir. Onlardan ayrı kalmak ise korkunç bir dalâlet ve sonsuz bir hasârettir. En iyisi mi sen onlara, ihsan ve ihtiram şuuruyla ittibâ et ki onlarla birlikte gerçek kurtuluşa ve ebedî saadete eresin.Author: Vehbi Yildiz
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752781856
Dimensions: 0