Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Her Yonüyle Kurban

$595

We have run out of stock for this item.


Bu çalışmada kurban ibadetinin her yönüne değinilmiştir: Kurban ibadetinin anlamı ve hikmet deryası. İnsanlık tarihindeki ilk kurban. Her yönüyle kurban ilmihali; kurbanın dinî temelleri, tarifi ve çeşitleri...

* Niçin kurban kesilmelidir?
* Ahırzamanda Allah'a adanmış kulların, kurban ibadetini i'lây-i kelimetullah istikametinde büyük bir vesileye dönüştürmesi nasıl mümkün olur?
* Kurban ibadetine infak boyutunun kazandırılması nasıl olur?
* Globalleşen dünyada kurban ibadetinin küresel bir "paylaşım öğretisi"ne ve "empati eğitimi"ne ulaştırması nasıl olur?
* Her din, dil, ırk ve ülkeden insanları tek bir bayram sofrasının etrafında toplayabilme "tevhid"inin uygulamalı gösterimini nasıl değerlendirmek gerekir?

Bu ve bunun gibi pek çok mevzuyu bu kitapta okuyabilir ve kurban ibadetine dair ikna edici sahih bilgilere ulaşabilirsiniz.Author: Musa Hub
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752782006
Dimensions: 0