Hemhal

Save

Kitap Yurdu

$ 12.95 
SKU: ANTS-GKK-531
ISBN: 9789752468030
Sait Kosk / Portakal Kitap

Share:

Herkes kendisiyle bir ?ekilde konu?ur. Bazen sesli yapar bunu, bazen sessiz. Bazen konu?tu?u vicdan?d?r, bazen kalbi. Ah, bazen nefs olur bu, bazen ak?l. Bazen pi?manl?k gözya?lar?yla konu?ur. Bazen uzak-yak?n bir dostla. Tüm bunlar? ete kemi?e büründürüp “Feride” diyor Sait Kö?k. Feride; kimi zaman bir dost, kimi zaman bir e?, kimi zaman da bir derman hayat yaralar?na.
Feride önce Hemdem oldu, dostça. ?imdi Hemhâl.
“Merak ettim Hemhâl ne demektir diye.
Ö?rendim ki ayn? hissetmekmi?.
Aynîle?mek de denilebilirmi?.
Dostunuzla ayn? rüyay? görmek gibi.
Ya?an?lan ayn? durumlara
farkl? ortamlarda olsan?z da ayn? tepkileri vermek gibi.”
Ne mi anlat?l?yor bu kitapta?
Biraz tefekkür, biraz hayat, biraz gölgelere tak?lma. As?llar bir sonsuzda...
Biraz imtihan, biraz sab?r, biraz tevekkül. Pi?manl?klarla günahlardan ar?n.
Biraz gül, biraz ara sor, hemdem ol, hemhâl ol, hemdert ol.
??te geldik gidiyoruz; bir sonsuzda bizi neler bekliyor, fark?nda ol.

Our brands