Hazret-i Ali

Deal of the Day

Hazret-i Ali

Author: ANT Stores
$12.95
«?lim Beldesinin kap?s?» Hazret-i Ali'nin hayat?…
Bu mübarek hayat?n anlat?m?na ba?l? olarak da, «K?rtas» meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün vefatlar?ndan sonra ba?gösteren ve gittikçe derinle?ip siyasî ve ard?ndan itikadî mezhep ayr?l?klar?na sebep olan olaylar?n tahlili…
Book Title Hazret-i Ali
Author ANT Stores
Date Published Feb 05, 2019
«?lim Beldesinin kap?s?» Hazret-i Ali'nin hayat?…
Bu mübarek hayat?n anlat?m?na ba?l? olarak da, «K?rtas» meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün vefatlar?ndan sonra ba?gösteren ve gittikçe derinle?ip siyasî ve ard?ndan itikadî mezhep ayr?l?klar?na sebep olan olaylar?n tahlili…