Hazret-i Ali

Hazret-i Ali

$12.95
«?lim Beldesinin kap?s?» Hazret-i Ali'nin hayat?…
Bu mübarek hayat?n anlat?m?na ba?l? olarak da, «K?rtas» meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün vefatlar?ndan sonra ba?gösteren ve gittikçe derinle?ip siyasî ve ard?ndan itikadî mezhep ayr?l?klar?na sebep olan olaylar?n tahlili…
Book Title Hazret-i Ali
Author Necip Faz?l K?sakürek
Publisher BÜYÜKDO?U
SKU BSR-0067
ISBN 9789758180257
«?lim Beldesinin kap?s?» Hazret-i Ali'nin hayat?…
Bu mübarek hayat?n anlat?m?na ba?l? olarak da, «K?rtas» meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün vefatlar?ndan sonra ba?gösteren ve gittikçe derinle?ip siyasî ve ard?ndan itikadî mezhep ayr?l?klar?na sebep olan olaylar?n tahlili…

Deal of the Day