Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hayat Kaynağımız Namaz

$395 $495

We have run out of stock for this item.


Namazı kılmanın ana gayesi ve temel maksadı, Allah'ın rızasına nail olmak, sadece O emrettiği için kılmak ve bu duyguya başka maksatları karıştırmamaktır. Fakat biliyoruz ki ibadetlerin beraberinde getirdiği bir takım hikmet ve kazançlar da vardır.

"Namaz insanı hayâsizlıktan ve kötülükten alıkoyar." (Ankebût, 29/45) gibi bazı ayetler ve Allah Resûlu’nun bağırsak rahatsızlığı çeken Ebû Hüreyre’ye, "Kalk, namaz kıl. Zira namazda şifa vardır." (Müsned, 2/390) tavsiyesi gibi bir takım hadisler, bizlere namazın hikmetlerini araştırma, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olması haricinde insanlara kazandırdığı bir takım faydalarını inceleme azmini veriyor.

Bu çalışmada, namazın kazandırdığı en önemli kazancın başta insanı Rabbisine yönlendirmesi olduğu, bundan başka diğer bir takım hikmetleri, faydaları, semereleri ve insana kazandırdığı rûhî, tıbbî, ferdî ve sosyal faydaları üzerinde duruluyor.

Ayrıca namazdaki hareketlerin insan için ne anlam ifade ettiği, namazı hangi duygular içinde kılmak gerektiği, namazdaki her bir ruknun iç anlamı ve kişinin kendisini namaza verebilmesinin yolları anlatılıyor.Author: M.yusuf Guven
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752784468
Dimensions: 0