Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Haya ve Cömertlikte Zirve Hz.Osman Hayatı Ahlakı

$1295 $1495

Müslümanların üçüncü halifesi, Mele-i A’lâ’da “Zinnûreyn” diye çağrılan bir şehid…

Hz. Peygamber’in “Üçüncü bir kızım daha olsaydı, onu da Osman ile evlendirirdim.” buyurduğu, “Meleklerin hayâ ettiği kişiden hayâ etmese miydim?” övgüsüne mazhar olan damadı…

Zengin bir tacir, gönül ehli, yumuşak huylu, mütevazı ve zarif bir cemiyet adamı…
İffet ve hayâsı, tevazu ve merhameti, engin cömertliğiyle örnek bir şahsiyet…

Hz. Peygamber’e olan muhabbet ve sadâkati, Kur’ân’a düşkünlüğü ve takvası ile öne çıktı. Vahiy kâtipliği, Kur’ân-ı Kerim’in öğretilmesi ve çoğaltılması gibi pek çok hizmete imza attı. İslâm’ın Kuzey Afrika’dan Anadolu içlerine kadar ulaştırılmasını sağladı. Aile hayatı ve sosyal ilişkileri, ilim ve ibadet hayatıyla insanlığa ışık saçtı.

Yüzlerce kaynak taranarak hazırlanan bu eserde Hz. Osman’ın hayatı, ahlakı, hizmetleri ve fitne döneminde yaşananları sade bir üslupla okuyacak; İslâm’ın en parlak yıldızlarından biriyle buluşacaksınız.

Author: Hilal Kara, Abdullah Kara
Publisher: Siyer Yayinlari

ISBN 9786258144826
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 351