Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hatim DVD (Kabe Imamlari)

$495 $2000

We have run out of stock for this item.


Kabe imamlarýnýn Muhteþem sessinden ve Kabe'den namaz esnasýnda yapýlan kayýtla hatim yapabilirsiniz. Üstelik Türkçe Sesli Meali de dinleyebilirsiniz. Bol ve zengin içeriðiyle çok kullanýþlý ve çok pratik bir hatim seti. Ýnteraktif menülerle istediðiniz sure, cüz veya sayfaya kolayca ulaþabilirsiniz.

Artýk onlarca CD içeren hatim setlerinin verdigi karmaþaya son!. Sadece 3 DVD ile hatim yapabilirsiniz. Her diskte 10 Cüz bulunmaktadýr ve her disk içerisinde 10 cüzün Türkçe mealini de dinleyebilirsiniz. Ýnteraktif Menü ile ister hatimde isterseniz Türkçe mealde nerede kadýðýzý bulmakta zorlanmayacaksýnýz. Ýstediðiniz cüz, sayfa veya sureye çok kolay ve hýzlý bir þekilde ulaþabilirsiniz. Hatmi çok rahat bir þekilde takip edebileceksiniz. Hatim ekranýnda Arapça fontlar büyüktür ve nettir. Ayrýca okunan kelime renk deðiþtirir ve ok ile gösterilir.Author: ANT stores
Publisher: Goldsoft

ISBN 9789750002151
Dimensions: 0