Harika Harfler - Dualar ve Sureler

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-236
ISBN: 9789758739424
Amine Kevser Karaca / Dus Degirmeni

Share:

Çocuklar?m?z için öncelikli olarak ö?renmeleri gereken dua ve sureleri severek ö?renmelerine rehberlik etmek amac?yla haz?rlanan kitapta toplamda 26 dua ve sure yer almaktad?r. Dualar? ve sureleri seçerken çocuklar?m?z?n günlük hayatta kullanacak olmalar?na dikkat edilmi?tir. Ödül sistemine de yer verilen kitapta çocuklar?n sureleri ezberledikçe tamamlayacaklar? ç?kartmal? bir sayfa da yer almaktad?r.

Our brands