Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hanımlar Rehberi

$395

We have run out of stock for this item.


Eğer hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede yardımcı bir hanım bulsa alır. Hizmetine zarar vermez. Lillâhilhamd bu neviden çok Nur talebeleri var; zevceleri onlardan geri kalmıyorlar. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtrî kahramanlık ve hakikî ihlâs cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir. Nur talebelerinin yetişmiş kısımlarından ekserîsi evlenmişler, bu sünneti yerine getirmişlerdir. Risale-i Nur, onlara der ki:

Hâneniz, bir küçük Medrese-i Nuriye, bir mekteb-i irfan olsun ki bu sünnet tam yerine gelsin. Sünnet-i seniyenin meyvesi olan çocuklar âhirette size sefaatçı olsunlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakikî evlât olsunlar. Yoksa bu otuz senede kısmen öldüğü gibi o çocuklara yalnız terbiye-i medeniye verilse, bir cihette o çocuklar, dünyada faydasız ve âhirette davacı olarak “Niçin imanımı kurtarmadınız?” diyeceklerinden peder ve vâlidelerini mahzun etmek, sünnet-i seniyenin hikmetine münâfî ölür.Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9786054038183
Dimensions: 0