Hanımlar Rehberi

Hanımlar Rehberi

$3.95

Eğer hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede yardımcı bir hanım bulsa alır. Hizmetine zarar vermez. Lillâhilhamd bu neviden çok Nur talebeleri var; zevceleri onlardan geri kalmıyorlar. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtrî kahramanlık ve hakikî ihlâs cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir. Nur talebelerinin yetişmiş kısımlarından ekserîsi evlenmişler, bu sünneti yerine getirmişlerdir. Risale-i Nur, onlara der ki:

Title Hanımlar Rehberi
Author Bediuzzaman Said Nursi
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-088
ISBN 9786054038183

Eğer hizmet-i Kur’âniye ve imaniyede yardımcı bir hanım bulsa alır. Hizmetine zarar vermez. Lillâhilhamd bu neviden çok Nur talebeleri var; zevceleri onlardan geri kalmıyorlar. Belki kadınlardaki şefkatten gelen ücretsiz fıtrî kahramanlık ve hakikî ihlâs cihetiyle zevcinden daha ileri gidebilir. Nur talebelerinin yetişmiş kısımlarından ekserîsi evlenmişler, bu sünneti yerine getirmişlerdir. Risale-i Nur, onlara der ki:

Hâneniz, bir küçük Medrese-i Nuriye, bir mekteb-i irfan olsun ki bu sünnet tam yerine gelsin. Sünnet-i seniyenin meyvesi olan çocuklar âhirette size sefaatçı olsunlar. Dünyada da iman dersini alıp size hakikî evlât olsunlar. Yoksa bu otuz senede kısmen öldüğü gibi o çocuklara yalnız terbiye-i medeniye verilse, bir cihette o çocuklar, dünyada faydasız ve âhirette davacı olarak “Niçin imanımı kurtarmadınız?” diyeceklerinden peder ve vâlidelerini mahzun etmek, sünnet-i seniyenin hikmetine münâfî ölür.

Deal of the Day