Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hanım Sahabiler

$795

We have run out of stock for this item.


Asr-ı saadet kadınları olan Hanım Sahabilerin, o günün şartları içinde sergiledikleri ferdî, ailevî ve sosyal yaşantı, bu günün inançlı, Müslüman hanımlarına aradıkları çok şeyi bulabilecekleri, kendi çizgilerini belirginleştirmede bir örnek, bir model olarak önümüzde bulunmaktadırlar. "Hanım Sahabiler" namıyla yad ettiğimiz o yüce kadınlar, bir yandan ailenin muallimesi ve kurucusu olarak taçlandırılırken, diğer yandan evinin, eşinin, çocuklarının bekçisi ve şefkat kahramanı olarak görülmüşler, bir diğer taraftan da savaşlarda erkeklerle beraber cihada iştirak etmişlerdir. Ayrıca onlar sosyal hayatta aktif rol üstleniyorlar, cami ve mescitlerde; namazlara ve sohbetlere iştirak ediyorlar, mirastan pay alıyorlar, mülk ve servet edinebiliyorlar, şikayet ve dileklerini açıkça ifade edebiliyorlar, evlenecekleri kimseleri tercih edebiliyorlar ve daha nice konularda onlar da bir insan olarak muhatap alınıyor ve öyle muamele görüyorlardı. Elinizdeki kitapta Resûlullah'ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) muhterem zevceleri, kızları, torunları, teyzeleri, halaları, annesi hükmünde olanlarla beraber toplam yüz on yedi hanım sahabenin hayatlarından kesitler bulunmaktadır. Bu eserde onların hayatlarından bizlere uzanan ipler bulunmaktadır. Bu iplerle, günümüz kadınının pek çok sıkıntı ve meselelerinin ortadan kalkacağı görülecektir. Hanım Sahabileri okurken, onların güzide hayatlarına girdiğinizde oradan hiç ayrılmamak isteyeceksiniz. Kendi ikliminizi onların iklimiyle özdeşleştirmeyi dileyeceksiniz. Onların ikliminde kalmak zaman olarak belki olanaksız, ama, onların atmosferinden gelen esintilerle kendi hayatınızı süslemek pekâla mümkün…Author: Havva Ergene Isik
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752786837
Dimensions: 0