Handan (Hard Cover )

Handan (Hard Cover )

Author: Ay?e Kulin
$12.95

Yaln?z bir kad?n mutlu olabilir mi?

Book Title Handan (Hard Cover )
Author Ay?e Kulin
Publisher Everest Yay?nlar?
SKU BSR-0042
ISBN 9786051417981

Yaln?z bir kad?n mutlu olabilir mi?

“A?klar?n? kendileri yarat?r, sonra da  elleriyle yok mu ederdi bütün kad?nlar,  yoksa ben mi böyle tuhaft?m?

Yaln?z bir kad?n güçlü olabilir miydi? Mutlu olabilir miydi?”

Ba??na buyruk haliyle; hatalar?, sevaplar?, ac?lar?, sakarl?klar?, sonsuz içtenlikteki a?klar? ve zaaflar?yla hepimizden bir ?eyler ta??yan, ama ayn? ölçüde özgün, benzersiz bir karakter, Handan…

70’lerin çocu?u Handan, hayat?n?n son derece hassas bir noktas?nda (yaral? bereli orta ya??nda), Halide Edib Ad?var’?n ölümsüz eseri Handan’?n e?li?inde bir ke?if, bir hesapla?ma yolculu?una ç?kmaya zorlan?r. Bu yolculuk ki a?klar, aldatmalar, aldanmalar, ölümler ve entrikalardan geçecek, dahas?, ?stanbul’un tarihinin en hareketli, en renkli ve en “gazl?” günlerini, hem de tam ortadan kat edecektir…

Ay?e Kulin her güçlü?e, her ?arta gö?üs geren ve “asla pes  etmeyen” bir kad?n?n, Handan’?n s?ra d???, ?akrak ve  capcanl? hayat mücadelesine davet ediyor okurlar?.

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day