Hamilelik,Dogum ve Bebek Bakim Kitabi (Cd Ekli)

Hamilelik,Dogum ve Bebek Bakim Kitabi (Cd Ekli)

Author: Ayse Oner
$26.95

Hamilelik haz?rl??? - hamilelik - bebek odas? haz?rl??? - hamilelikte beslenme - nefes egzersizleri - hamile egzersizleri - hastaneye haz?rl?k - do?um - do?um sonras? beslenme - lo?usal?k - do?um sonras? egzersizleri - bebek egzersizleri - yenido?an?n özellikleri - emzirme - a??lar - hastal?klar - seyahat - a?lama - uyku düzeni - gaz sorunu -bebek masaj? - alt de?i?tirme - banyo - t?rnak kesimi - karde?ler - oyun ve arkada?lar - yürüme - evde al?nacak güvenlik önlemleri - ilkyard?m - ve di?er konular...

"Yüre?e dokunan bir yürek Ay?e han?m. Annelerin annesi... Tüm bebeklerin ya?ayan mele?i Ay?e han?m. ?lk do?umum oldu?u için ne kadar okusam da, ara?t?rsam da her inand???m isim, doktorum, herkes, herkes Ay?e Öner diyordu bana... O kadar güven veren bir insan ki Ay?e han?m, ilk dersimiz ve devam? ard arda geliverdi...
Dokuz ay?n her evresini...
Do?umun tek ba?rolü do?ru nefes alman?n önemini ve uygulamas?n?...
Tüm bedenimde ve ruhumda ya?ad???m de?i?imlerin gerçek sebeplerini...
Normal do?umun önemini...
Anne sütünden, bebe?imin ilk banyosuna kadar çok ?eyi Ay?e han?mdan ö?rendim ben.
... Ve son sözüm: Elinizde bulunan kitaba sahip oldu?unuz için çok ?ansl?s?n?z. Her sayfas? de?erli, y?llar?n tecrübesi ve bilgi birikimi ile olu?mu?. Anne ve anne adaylar? için vazgeçilmez bir rehber kitap olacakt?r."
Gülben Ergen

Hiçbir yerli veya yabanc? yay?n, Ay?e'nin huzur ve ?efkat dolu, son derece bilgili ve bilinçli sesinden duydu?um ö?retilerin yerini tutamad?. Her hamileye candan tavsiye etti?im bu kitapla, hamileli?inizin zevkine varman?z? ve Allah'?n kad?nlara bah?etti?i bu muhte?em hediyeyi beklerken ba?ucunuzdan ay?ramayaca??n?z bu kitab? hararetle tavsiye ediyoruz. beklerken ba?ucunuzdan ay?ramayaca??n?z bu kitab? hararetle tavsiye ederim.

Book Title Hamilelik,Dogum ve Bebek Bakim Kitabi (Cd Ekli)
Author Ayse Oner
Publisher Klan Yayin
SKU BSR-0296
ISBN 9789756388846

Hamilelik haz?rl??? - hamilelik - bebek odas? haz?rl??? - hamilelikte beslenme - nefes egzersizleri - hamile egzersizleri - hastaneye haz?rl?k - do?um - do?um sonras? beslenme - lo?usal?k - do?um sonras? egzersizleri - bebek egzersizleri - yenido?an?n özellikleri - emzirme - a??lar - hastal?klar - seyahat - a?lama - uyku düzeni - gaz sorunu -bebek masaj? - alt de?i?tirme - banyo - t?rnak kesimi - karde?ler - oyun ve arkada?lar - yürüme - evde al?nacak güvenlik önlemleri - ilkyard?m - ve di?er konular...

"Yüre?e dokunan bir yürek Ay?e han?m. Annelerin annesi... Tüm bebeklerin ya?ayan mele?i Ay?e han?m. ?lk do?umum oldu?u için ne kadar okusam da, ara?t?rsam da her inand???m isim, doktorum, herkes, herkes Ay?e Öner diyordu bana... O kadar güven veren bir insan ki Ay?e han?m, ilk dersimiz ve devam? ard arda geliverdi...
Dokuz ay?n her evresini...
Do?umun tek ba?rolü do?ru nefes alman?n önemini ve uygulamas?n?...
Tüm bedenimde ve ruhumda ya?ad???m de?i?imlerin gerçek sebeplerini...
Normal do?umun önemini...
Anne sütünden, bebe?imin ilk banyosuna kadar çok ?eyi Ay?e han?mdan ö?rendim ben.
... Ve son sözüm: Elinizde bulunan kitaba sahip oldu?unuz için çok ?ansl?s?n?z. Her sayfas? de?erli, y?llar?n tecrübesi ve bilgi birikimi ile olu?mu?. Anne ve anne adaylar? için vazgeçilmez bir rehber kitap olacakt?r."
Gülben Ergen

Hiçbir yerli veya yabanc? yay?n, Ay?e'nin huzur ve ?efkat dolu, son derece bilgili ve bilinçli sesinden duydu?um ö?retilerin yerini tutamad?. Her hamileye candan tavsiye etti?im bu kitapla, hamileli?inizin zevkine varman?z? ve Allah'?n kad?nlara bah?etti?i bu muhte?em hediyeyi beklerken ba?ucunuzdan ay?ramayaca??n?z bu kitab? hararetle tavsiye ediyoruz. beklerken ba?ucunuzdan ay?ramayaca??n?z bu kitab? hararetle tavsiye ederim.

Deal of the Day