Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Halk Şiirinden Seçmeler

$099 $595

We have run out of stock for this item.


Halk şiirinden Seçmeler

Yunus Emre'den Âsık Feymanî'ye, Türk Halk şiiri'nin yaklaşık sekiz asırlık macerasınigenç okurların istifadesine titiz bir seçkiyle sunduk. Seçkide şiirlerine yer verilen her bir ozanımızın kısa biyografileri ile de okurlarımızın kültür dağarcığına katkıda bulunmayı hedefledik.

Orijinal diline müdahale edilmeksizin, yazıldığı dönem ve coğrafyanın dil, söyleyiş ve kültür atmosferinin olduğugibi aktarılmaya çalışıldığı bu eser,günümüzgençlerinin, halk ozanlarımızı ve taşıdıkları kültürü okuyup öğrenebileceklerigüvenilir bir kaynak.Author: Cenk Kara
Publisher: Kusak Yayinlari

ISBN 9786051562421
Dimensions: 0