Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Haksız Değilim (Allah'ın Çocuklara Verdiği Haklar)

$895

İslam dininin ortaya koymuş olduğu Çocuk hakları incelendiğinde bunların neredeyse tamamının, anne babaları ilgilendiren, onların uygulamaları gereken Kur’ânî ve nebevî ilkeler olduğu görülür. Dolayısıyla çocuğun hayata hazırlanması için gerekli olan pek çok şey ailenin sorumluluğundadır denilebilir.

Bugün Çocuklarımızla ilgili olarak yaşadığımız bütün problemlerin (içki, sigara, uyuşturucu, kötü arkadaş, zararlı akımlar…) temelinde aile ihmalinin yattığı görülmektedir. Kur’ân-i Kerîm: “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insan ve taşlar olan ateşten koruyun!” (Tahrim, 66/6) derken anne-babaya bu noktada çok önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bu eserde Birleşmiş Milletler’in 1959 yılında kabul etmiş olduğu “Çocuk Hakları Beyannamesi” dinimiz açısından tahlil edilerek Çocuk haklarının İslamiyet’teki önemi vurgulanmış, Allah Teâlâ’nin Çocuklara bahsettiği haklar üzerinde durulmuş ve

Tedip (edep verme) maksadıyla Çocukların dövülmesi caiz midir?
Çocuk eğitimi ve terbiyesi açısından Çocuk oyunları nasıl olmalıdır?
Çocukların anne terbiyesinde büyüme hakkı ellerinden alınabilir mi?
Çocuklarımıza öğretmemiz gereken ilimler nelerdir?
Çocukların cezaî ehliyeti var mıdır?
Çocuklar çalıştırılabilir mi?

gibi pek çok soruya cevap verilmiştir.Author: Prof.Dr.Ibrahim Canan
Publisher: Gulyurdu Yayinlari

ISBN 9789759105341
Dimensions: 0