Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Haccı Yaşamak (VCD Hediyeli)

$595 $1095

We have run out of stock for this item.


Hac İslam'ın beş temel esasından biri olan, maddi imkâna sahip, sıhhatli ve oraya gitmeye gücü yeten kadın erkek her Müslüman'a ömürde bir defa farz olan bir ibadettir. Rabbe kulluğun, O'nun emirleri karşısında hürmetle eğilişin, elest bezminde Allah'a verilen kulluk sözünü yeniden hatırlayışın, uzaklıktan yakınlığa, yanlıştan doğruya dönüşün, geçici de olsa dünyadan sıyrılışın ve kurtuluşun adıdır.Hac ibadetinin nasıl yapılacağından ziyade, nasıl yaşanacağını anlatan Haccı Yaşamak emsallerinden farklı bir eser. Nerede hangi adımın atılacağından çok haccın manası özü ve ruhu üzerinde duruluyor. Kâbe'den Arafat'a , Müzdelife'den Mina'ya ve oradan da Medine'ye kadar nice uğrak yeri üzerine mercek tutulup her birisinin ifade ettiği mânâyı kendine has üslubu ile anlatıyor Ahmet Kurucan. İnsan ömründe çoğu zaman bir kez muvaffak olunabilen böyle kudsi bir vazifeyi gerçekleştirirken gösterilmesi gereken itina ve özene dikkat çekiliyor kitap boyunca.

Author: Ahmet Kurucan
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 8697403981306
Dimensions: 0