Gurebahane-i Laklakan

Gurebahane-i Laklakan

Author: Ahmet Hasim
$17.95 $16.95

Gurebâhâne-i Laklakan (Kimsesiz Leylekler Yurdu) üç düzyaz? kitab?ndan biri Ahmet Hâ?im'in. ?iir lezzetinde denemelerden olu?uyor. Sat?rlar?n?n ancak dikkatli okurlarca kaz?l?p bulunacak kö?e buca??na dize tad?nda cümleler gizlenmi?, z?tl?klar için al???lm?? güzellikleri de?il de umulmad?k izlenimlerle çirkinlikleri irdeleyen bir zihnin üretti?i yaz?lar. Aray???n, dü?ünme denemelerinin, güzel anlatma gayretlerinin, yüz y?la yak?n bir süre önce yaz?lm?? olsalar da bugüne uzak gibi durmayan örnekleri.

Book Title Gurebahane-i Laklakan
Author Ahmet Hasim
Publisher Dergah Yayinlari
SKU BSR-0843
ISBN 9789756611838

Gurebâhâne-i Laklakan (Kimsesiz Leylekler Yurdu) üç düzyaz? kitab?ndan biri Ahmet Hâ?im'in. ?iir lezzetinde denemelerden olu?uyor. Sat?rlar?n?n ancak dikkatli okurlarca kaz?l?p bulunacak kö?e buca??na dize tad?nda cümleler gizlenmi?, z?tl?klar için al???lm?? güzellikleri de?il de umulmad?k izlenimlerle çirkinlikleri irdeleyen bir zihnin üretti?i yaz?lar. Aray???n, dü?ünme denemelerinin, güzel anlatma gayretlerinin, yüz y?la yak?n bir süre önce yaz?lm?? olsalar da bugüne uzak gibi durmayan örnekleri.

Deal of the Day