Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Günler Baharı Soluklarken (Çağ ve Nesil 5)

$995 $1200

Bugüne kadar hiçbir zaman inâyetini üzerimizden eksik etmeyen Kudret-i Sonsuz, nihayet son bir kere daha ci- han hâkimiyetine giden yolları açmış gibi, azmin boynundaki tasmaları parçalıyor, irâdenin ayağındaki prangaları çözüyor, meflûç ruhlarmızı kanatlandırarak gönüllerimize neş'eler salıyor ve yaslı dudaklarımızda tebessümler belirtiyor. Topyekûn zalim ve gaddar bir dünyanın, bütün tarihi mağdurlar, mahkûmlar, mazlumlar hakkındaki nisbî yumuşaması, daha doğrusu inat ve temerrüdlerinin kısmen dahi olsa kırılması, delinmesi yanında, Balkan Yarımadası'ndan Asya steplerine kadar çok geniş bir alanda ayrı bir dönem, ayrı bir vetirenin (süreç) yaşanması da yukarıdaki hükmümüzü te'yid eder mahiyette görünüyor.

Evet, çok yakın bir zamana kadar hürriyet ve istiklâlin rü- yalarına bile kapalı bu mağmumlar ülkesinde, artık herkes, belli ölçüde de olsa, insânî değerlerden, Müslümanca yaşa- madan, dînî duygu ve dînî düşünceden hattâ dinin hayata geçirilmesinden rahatlıkla bahsedebiliyor.. ve bir kısım is- tibdat dönemi kalıntılarına rağmen inançlarını, ümitlerini, beklentilerini hem de tereddütsüz haykırabiliyor.


Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367100
Dimensions: 8.3*5.7 inches
Pages: : 173