Gul Hasreti

Save

Sutun

$ 5.95 
SKU: STN-006
ISBN: 9789759089160
Vedat Ali Tok / Sutun Yayinlari

Share:

Žøsl?›m ?›leminde kendine m?¬nhasŽñr bir yer edinmi?? hemen her ??airin r?¬yasŽñ; ??iirlerine ta?? olacak bir naat yazmak ve O'nu (s.a.s.) anarak s??zlerini kŽñymetlendirmektir. Genel manada Žøsl?›m d?¬nyasŽñ i??in b??yle olan bu h?›l ??zelde T?¬rk edebiyatŽñ ve onun zirve ??airleri i??in daha da bir b??yledir... ??airlerimiz daha s??zl?¬ edebiyat d??neminden ba??layarak en g?¬zel ??iirlerini Efendimiz (s.a.s.) i??in s??ylemi??lerdir ancak biz bu kitaba s??zl?¬ edebiyat ??rnekleriyle deŽ?il, Yunus Emre'nin bir naatŽñ ile ba??ladŽñk. Yunus Emre'den itibaren kronolojik sŽñrayla divan edebiyatŽñna uzanan yolculuŽ?umuz, g?¬n?¬m?¬z ??airlerinin 'se??kin' naatlarŽñndan ??rneklerle son buluyor. Vedat Ali Tok'un akŽñcŽñ ?¬sl?¯bu ve zengin deŽ?erlendirmeleri ile daha da zenginle??en naatlar her ya??tan insanŽñn kolayca anlayabileceŽ?i ??rneklerden se??ildi. Eser; on ?¬???¬nc?¬ y?¬zyŽñldan yirminci y?¬zyŽñla kadar deŽ?i??ik ??iir tekniklerinin ve kalŽñplarŽñnŽñn -hece, aruz, serbest- kullanŽñldŽñŽ?Žñ bir ba??ucu kitabŽñ...

Our brands