Gok Ekini

Gok Ekini

$6.95

Bir yýllýk geçim için ne zahmetlere katlanýrýz! Her yýl, dünya topraðýna tohumlar eker ve ona gözümüz gibi bakarýz. Bütün yýl, rýzkýmýz için çalýþýr çabalarýz. Günü gelince de emeðimizin karþýlýðýný, maddî rýzkýmýzý, temin ederiz.

Book Title Gok Ekini
Author M. Said Turkoglu
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-060
ISBN 9789759090975

Bir yýllýk geçim için ne zahmetlere katlanýrýz! Her yýl, dünya topraðýna tohumlar eker ve ona gözümüz gibi bakarýz. Bütün yýl, rýzkýmýz için çalýþýr çabalarýz. Günü gelince de emeðimizin karþýlýðýný, maddî rýzkýmýzý, temin ederiz.

Peki, ya âhiret azýðýmýz… Onun için ne yaparýz?

Tohumu dünyada atýlan; gayreti dünyada gösterilen ama meyveleri ukbaya uzanan ekinden ne haber! Ömür ýrmaðýmýzdan bir mânâ bereketi fýþkýrmayacak mý?

Meyveleri, ötelerde bize cennet nimeti olacak gök ekinine dünya hayatýnda bir fasýl açmayacak mýyýz?

...
Üstad Bediüzaman'ýn sözleri, gönül ufku açýk olanlar için bir 'gök ekini'dir. Bu sayfalarda, bir avuç 'gök ekini'nden gönlümüze damlayan yorumlar bulacaksýnýz.

Deal of the Day