Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Deal of the Day

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu

Author: ?ermin Ya?ar
$12.95

Hayat ne biriktirir bizim için?

Book Title Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu
Author ?ermin Ya?ar
Publisher Do?an Kitap
SKU BSR-0201
ISBN 9786050955453

Hayat ne biriktirir bizim için?

K?r?k dökük a?klar, ya?anmam??l?klar, olmam??l?klar, bir çocukluk an?s?na te?ellenmi? hüzünler, a?k?n sonsuz bekleyi?leri, ayr?l?klar, kentler, köyler, yollar, rüzgârlar, gündo?umlar?, biraz keder, biraz da ne?eyle çat?lm?? evler… Hayat bizim için saklamaya haz?r olduklar?m?z?, bize yak??anlar?, ihtiyac?m?z olanlar? ve bizi büyütecekleri, bizi biz edecekleri biriktirir…

Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gidenler için bir a??t, kalanlar içinse bir ?iir, biriktirilmi? insan öyküleri…

?ermin Ya?ar, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’nda o çok özledi?imiz “insan”a bütün görkemiyle geri döndürüyor bizi. Haz?rlay?n yüzünüzü. Gülü?ünüzün yan?na biraz da keder koyun, okurken biraz ondan alacaks?n?z, biraz bundan. K?tlama çay içer gibi...