Globalleşme / Fırsat mı, Tehdit mi?

Globalleşme / Fırsat mı, Tehdit mi?

$14.95
"Bugün karşımızda bulunan en temel sorunun, globalleşmenin tüm insanlık için olumlu bir güce dönüştürülmesi olduğuna inanıyoruz. Çünkü, her ne kadar globelleşme çok önemli fırsatlar sunmaktaysa da sağladığı nimetler günümüzde çok dengesiz bir biçimde paylaşılmakta, külfeti ise yine dengesiz bir biçimde dağılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş sürecindeki ülkelerin bu temel sorunla baş etmede özel güçlükler yaşadıklarının bilincindeyiz. Dolayısıyla globalleşme, ancak tüm insanlığı kapsayan ortak bir gelecek kurmaya yönelik geniş kapsamlı ve sürekli çabalarla herkesi kucaklayan ve adil bir sürece dönüştürülebilir. Söz konusu çabalar, gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş sürecindeki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların etkin katılımı ile formüle edilip uygulanan global ölçekli politika ve önlemleri içermelidir.
Title Globalleşme / Fırsat mı, Tehdit mi?
Author Coskun Can Aktan, Istiklal Yasar Vural
Publisher Zaman Kitap
SKU ZMN-020
ISBN 9789758578603
"Bugün karşımızda bulunan en temel sorunun, globalleşmenin tüm insanlık için olumlu bir güce dönüştürülmesi olduğuna inanıyoruz. Çünkü, her ne kadar globelleşme çok önemli fırsatlar sunmaktaysa da sağladığı nimetler günümüzde çok dengesiz bir biçimde paylaşılmakta, külfeti ise yine dengesiz bir biçimde dağılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş sürecindeki ülkelerin bu temel sorunla baş etmede özel güçlükler yaşadıklarının bilincindeyiz. Dolayısıyla globalleşme, ancak tüm insanlığı kapsayan ortak bir gelecek kurmaya yönelik geniş kapsamlı ve sürekli çabalarla herkesi kucaklayan ve adil bir sürece dönüştürülebilir. Söz konusu çabalar, gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş sürecindeki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların etkin katılımı ile formüle edilip uygulanan global ölçekli politika ve önlemleri içermelidir.

Deal of the Day